Asbestattest

Veiligheid eerst.

Asbestattesten

Het asbestattest kadert in het afbouwbeleid van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. Het attest is een inventaris van asbesthoudende materialen die in een pand worden aangetroffen en toetst of een pand asbestveilig is.

Voor elk asbesthoudend materiaal of gebouw(onderdeel) geeft het attest advies hoe deze materie veilig te beheren of te verwijderen. Dit attest kan enkel worden opgemaakt door een gecertificeerd deskundige.

 

Destructief vs. niet-destructief

Er worden minimaal 2 verplichte staalnames uitgevoerd op het pleisterwerk (wanden en plafonds) in iedere ruimte. Indien de asbestdeskundige twijfelt of bepaalde bouwmaterialen asbest bevatten, kunnen bijkomende stalen worden genomen.

Dit is een ‘niet-destructieve’ controle, wat betekent dat er, behoudens het nemen van stalen die mogelijks kleine sporen achterlaten, geen schade zal zijn. Deze staalnamepunten worden nadien gefixeerd om verder gevaar of beschadiging te voorkomen.

Alle stalen worden door ons, als erkend labo, onderzocht. Na dit onderzoek zal een risicobeoordeling gemaakt worden over de algemene toestand van het pand. 

Wetgeving en periodiciteit

 Een asbestattest is 10 jaar geldig indien er geen of weinig risicovolle asbesthoudende materialen gevonden worden. Indien er wel risicovolle asbesthoudende materialen aangetroffen worden, neemt de geldigheid van het asbestattest af tot 5 jaar. 

Sinds 23 november 2022 is het asbestattest verplicht in Vlaanderen bij de verkoop of overdracht van een pand met een bouwjaar voor 2001. In 2025 wordt deze wetgeving uitgebreid naar een verplicht asbestattest voor algemene delen van een appartementsgebouw. 

Vanaf 2032 zal élk gebouw met een bouwjaar voor 2001, moeten beschikken over een geldig asbestattest 

Onderzoek voorbereiden

Het is belangrijk dat alle te onderzoeken ruimten vrij en toegankelijk zijn om een vlotte en volledige inspectie mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot een verplichte hercontrole. 

Het is eveneens verplicht om het document “opdrachtformulier opmaak van een asbestattest” in te vullen. Dit document dient voor de aanvang van de inspectie ter beschikking te worden gesteld van de asbestdeskundige. 

 

Wil jij een asbestinventarisatie laten uitvoeren ?

Contacteer ons

Vragen over onze diensten?

Contacteer ons!

Ontdek op welke manier ABL Asbestlabo u tot dienst kan zijn. Neem vandaag nog contact op om het volledige aanbod te ontdekken en uw afspraak in te plannen.