Asbestinventarisatie

Veiligheid eerst.

Asbestinventarisatie van

gebouwen

Een niet-destructief asbestinventaris beschrijft enkel visueel waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van de ruimte.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor het uitvoeren van onderhouds- of renovatiewerken. Daarnaast is het opstellen van een asbestinventaris ook verplicht bij asbestverwijdering en sloopwerkzaamheden.

Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Dankzij deze inventaris kunnen deze materialen veilig en selectief weggehaald worden alvorens bepaalde werken aan te vatten. Zo komen werknemers niet onbeschermd in contact met asbest of komt asbest niet in sloopafval terecht. 

 

Wetgeving en

periodiciteit

Een actualisatie van het asbestinventaris is jaarslijk verplicht indien er asbest aanwezig is in een gebouw. 

Elke werkgever is ook verplicht om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waarin hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Deze verplichting is in voege sinds 1995 en is ook van toepassing op schoolgebouwen, crèches en overheidsgebouwen.

 

Vragen over onze diensten?

Contacteer ons!

Ontdek op welke manier ABL Asbestlabo u tot dienst kan zijn. Neem vandaag nog contact op om het volledige aanbod te ontdekken en uw afspraak in te plannen.