Asbestidentificatie

Officieel erkend door de Belgische Federale Overheid.

Asbestidentificatie

Om vast te stellen of materialen asbesthoudend zijn, is het nemen en analyseren van een materiaalmonster noodzakelijk. Een identificatie van asbest in materialen kan enkel met behulp van microscopische technieken. 

Onze asbestdeskundige kan bij u langskomen om met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en staalname-materiaal de verdachte materialen te bemonsteren. 

U kan ook zelf een monster van een asbestverdacht materiaal nemen, dubbel verpakken en naar ons toesturen ter analyse. 

 

ABL Asbestlabo analyseert uw materiaalmonsters met polarisatiemicroscopie (PLM) en biedt u met meer dan 25 jaar ervaring een kwaliteitsvolle service. 

Vragen over asbestidentificatie?

Contacteer ons!

U wilt een asbestonderzoek laten uitvoeren, maar zit nog met vragen? Stel ze gerust.