Luchtmeting

Officieel erkend door de Belgische Federale Overheid.

Luchtmetingen

Het inademen van asbestvezels is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot verschillende kankers. Om de veiligheid van medewerkers te garanderen, is het belangrijk om luchtmetingen uit te voeren.

Tijdens de luchtmetingen wordt er nagegaan hoe hoog de concentratie aan vezels in de lucht is. De bekomen resultaten worden getoetst aan de wettelijk bepaalde grenswaarden. Zo kan er bepaald worden welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te werk te gaan. 

 

De luchtmetingen zijn wettelijk verplicht voor iedereen die asbesthoudende materialen verwijdert of eraan blootgesteld wordt op de werkplek. Zo kan de veiligheid op de werkplek gegarandeerd worden. 

Luchtmetingen geven een richting in de beschermingsmaatregelen die getroffen dienen te worden. 

Hoe voeren we een luchtmeting uit?

Bij een luchtmeting worden meerdere meetpompen met een filterhouder geïnstalleerd. Mogelijke asbestvezels worden opgevangen in een filter, die later geanalyseerd wordt om de concentratie te bepalen. 

Om een zo nauwkeurig mogelijk resultaat te verkrijgen, dient een luchtmeting minstens 4 uur te duren. 

 

Wanneer voeren we een luchtmeting uit? 

Luchtmetingen worden uitgevoerd – en zijn zelfs verplicht – in de volgende gevallen: 

  • Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan asbesthoudende materialen 
  • Bij verwijdering van asbesthoudend materiaal, zowel in hermetische zone als bij couveusezaktechniek en bij eenvoudige handelingen
  • Bij de oplevering van een werf (eindcontrole)

De metingen worden in het labo geanalyseerd en binnen de 24 uren verwerkt tot een verslag. 

 

Bent u van plan werkzaamheden uit te voeren waarbij u nood heeft aan luchtmetingen? Dan zit u bij ABL Asbestlabo goed.

 

Wil jij een luchtmeting laten uitvoeren ?

Contacteer ons

Vragen over onze diensten?

Contacteer ons!

Ontdek op welke manier ABL Asbestlabo u tot dienst kan zijn. Neem vandaag nog contact op om het volledige aanbod te ontdekken en uw afspraak in te plannen.